Oddělení biologie   Oddělení geověd   Fakulta   Univerzita


Vítejte na stránkách centra biologie, geověd a envigogiky!
 
Centrum biologie a geověd (CBG) je pracoviště, které vzniklo k 1. září 2012 sloučením katedry biologie a části bývalé katedry geografie. Kromě zajištění výuky studentů bakalářského oboru Přírodovědná studia a navazujících učitelských programů biologie a geografie pro 2. stupeň základní školy a pro střední školy se aktivity CBG zaměřují na výzkum v biologických vědách, paleontologii a geomorfologii. CBG je členěno na dvě oddělení: Oddělení biologie a Oddělení geověd.
 
    Západočeská univerzita v Plzni
Fakulta pedagogická
Centrum biologie, geověd a envigogiky
Klatovská 51
306 19 Plzeň
 
Tel: +420 377 636 241
Tel+Fax: +420 377 636 252

 
E-mailové kontakty:

Vedoucí CBG:
traxmani@cbg.zcu.cz
Vedoucí oddělení biologie:
mmergl@cbg.zcu.cz
Vedoucí oddělení geověd:
stacke@cbg.zcu.cz
Tajemnice centra:
jvondrys@cbg.zcu.cz

 
 
 

 
FPE ZČU    ZČU